Vendeliers


Omdat bij een gilde natuurlijk vendeliers horen zijn in 1985 een vijftal mensen gepolst om deze taak op zich te nemen. Nadat de vendels geregeld waren moest er een instructeur gevonden worden om deze personen het vendelen te leren.

Na veel bellen en praten kwam het gilde bij Hubert Engelen terecht.

Op 26 april 1985 vond de eerste vendelbijeenkomst plaats. In die tijd werd er geoefend op het sportpark van B.V.V.’27.

Na veel oefenen namen de vendeliers op 18 augustus 1985 op de gilde dag in Oeffelt voor het eerst deel aan het groepsvendelen in wedstrijdverband.

In de jaren daarna zou de vendeliersgroep alleen maar uitgebreid worden. In 1990 werden tijdens de eucharistieviering de eerste vijf jeugdvendeliers ingezegend. Tegenwoordig wordt er in de wintermaanden geoefend in de manege van Jos en Trudy Houwen te Wanssum. In de zomermaanden oefenen de vendeliers op schietterrein.

De opleiding van nieuwe senioren en jeugdleden wordt verzorgd door de eigen senioren vendeliers.

 

Op gildedagen strijden de vendeliers individueel en in groepsverband om het prijzenzilver. De vendeliers zijn ingedeeld in verschillende klassen.