Schutters


In 1984 werd door de overheid van het gilde groenlicht gegeven voor het zoeken naar een eigen schietterrein.

Hay Gooren nam dit op zich samen met zijn inmiddels overleden zwager Sjaak Vervoort toen woonachtig in Groeningen.

Dit liet niet lang op zich wachten. Eerst werd met de grond eigenaar (Kwekerijen de Molen, familie Vissers) een overeenstemming bereikt. En in maart 1985 werden de nodige vergunningen aangevraagd.

Vijf augustus 1985 was er een openbare zitting in het gemeentehuis van de gemeente Meerlo-Wanssum, de bezwaren die men gemaakt hadden tegen de komst van het schietterrein werden op deze zitting ook behandeld. Maar de aanvraag voor de Hinderwetvergunning waren zo van alle details voorzien, dat bijna alle bezwaren ongegrond verklaard werden. Enkele dingen werd in de vergunning dan ook aangepast. Negen april 1986 werd de vergunning verleend van de Hinderwet. Er mochten zes schietbomen geplaatst worden. Het was, de inmiddels overleden, Jan Stoks die de eerste drie schietbomen maakte en ontworpen had. Enkele jaren later werden er nog drie schietbomen bij geplaatst. Zodat we volledige wedstrijden konden schieten. De activiteiten groeiden op het schietterrein.

Mede door de grote inzet van Jan Katelaan, die helaas in 1999 veel te vroeg van ons is heen gegaan.

In 1997 werd de federatiewedstrijd geweer schieten van het NBFS door het gilde van Blitterswijck georganiseerd. Het werd voor het eerst in de geschiedenis van het NBFS toernooi geweerschieten dat gildebroeders en –zusters  in gilde tenue aanwezig waren.

Ook hier heeft Jan Katelaan zich hard voor gemaakt. Want vanaf 1988 werd het verplicht in tenue deel te nemen. Vanaf 1988 mogen ook de gildezusters mee schieten op het NBFS toernooi. In 1999 werd Leon Thiesen benoemd tot eerste schietmeester, Leon nam toen de taken over van Jan Katelaan, zowel bij de vereniging als bij de kleine kring. Ook de Maas heeft zijn sporten enkele malen achtergelaten op het schietterrein bij hoogwater. Maar door de inzet van de leden werd de troep in een zaterdag opgeruimd.

Toen kwam het bericht in 1998 dat we de schietbomen van kogelvangers moesten voorzien. Deze verhalen legden we even langs ons neer. Totdat de dwang van de overheid (Ministerie van VROM) kwam, toen moesten we wel. In 2000 werd er toch besloten om deze kogelvangers te gaan maken.

Jan Kleeven maakte een ontwerp dat door een tiental leden werd uitgevoerd. Dertig augustus 2002 werd de nieuwe schietinstallatie in gebruik genomen. Al is het schieten er iets minder leuk door geworden, animo is er nog genoeg.

De schutters van het St. Antonius Abt Gilde mogen er zijn, zij oefenen vanaf de eerste zaterdag van april tot en met de laatste zondag van september, dit doen zij dan op zaterdag van 18.00-20.00 uur en op zondag van 09.30 – 11.30 uur. Het schietterrein is gelegen aan de Kasteellaan 2, in Blitterswijck.