Trommelkorps

In juni 1983 was men op zoek naar een groep trommelaars ter omlijsting van de presentatie: schutterskostuums voor het Gilde. Hay Gooren ging op zoek en kreeg zes personen bij elkaar.

De eerste repetitie werd gehouden in de garage van Hay Gooren o.l.v. Ad Hofmans, die tevens tambour-maître werd.

Gezien de kleine ruimte en slechte akoestiek van de garage werd er verhuis naar het “Schöpke” bij tante Jet, destijds het Gildehuis.

Na het eerste optreden hadden ze de smaak te pakken. Doorgaan mits ze maar niet elke week hoefde te repeteren.

Ad Hofmans werd instructeur en tambour-maître. Hay Gooren nam de complete leiding op zich. Deze twee wenste een uitbreiding van het aantal trommelaars. Een oproep in het dorpsjournaal resulteerde in zeven nieuwe leden. Haastig werd er naar tweede hands trommen gezocht. Zeven trommen werden in Well en zes stuks werden in Geysteren gekocht, van de plaatselijke gildes.

Er werd eenmaal in de veertien dagen gerepeteerd van september tot begin juni in de kantine van BVV ’27 waar men nog altijd regelmatig te gast is. Op het ogenblik wordt er ook gerepeteerd in café de Zwart. Uit een grap is een heus tamboercorps geboren.

Hoe was het tamboercorps gekleed?

 

De tamboers waren de eerste vijf jaar gekleed in een zwarte pofbroek, witte blouse en zwarte hesjes. Het geheel werd afgerond met een zwarte baret.  In 1988 kreeg het gilde nieuwe uniformen, het tamboercorps ging dezelfde uniformen dragen als alle overige gildebroeders en –zusters. In 1988 werden ook de eerste nieuwe trommen gekocht. In 1994 gaf Ad Hofmans te kennen dat hij wilde stoppen als tambour-maître en als instructeur. Herman Rongen werd als tambour-maître opgeleid sinds 1995 tot en met heden is Herman tambour-maître.

In 1996 kregen we een nieuwe instructeur Eric Verberkt. Het tamboercorps was aan nieuwe trommen toe ook omdat het tamboercorps met enkele leden was toegenomen. Hier werd nog menige vergadering overgehouden want het totale bedrag was tot 18 mille. Begin 1998 werden dertien muziektrommen, drie tenor trommen en een overslag trom in totaal zeventien stuks besteld, maar wel in koper uitvoering. Op 30 april 1998 werden de trommen gepresenteerd en ingezegend door de nieuwe gildepriester Hans te Boekhorst. In 2001 gaf Eric Verberkt aan te stoppen als instructeur, toen werd het moeilijk om iemand anders te vinden. Eric ging zelf op zoek naar iemand die dit graag zou willen doen. Hij vond in de persoon van Eric Langenkamp zijn opvolger. Hij was iemand met veel ervaring op gilde gebeuren. Op tweeëntwintig januari 2002 werd het tamboercorps uitgebreid met vier klaroenblazers. De huidige stand van zaken vanaf één januari 2006 veertien tamboers inclusief tenortrommen, twee gildetrommen, één tambour-maître en vier klaroenblazers. De tromcommissie bestaat uit H. Gooren, W. Gooren, J. Kleeven en R. Hofmans.