Welkom op de website van St. Antonius Abt

  

Het Gilde van Blitterswijck is een relatief groot gilde met ruim 70 gekostumeerde leden.

Wat betreft de samenstelling is het statutair mogelijk dat zowel heren als dames als lid worden aangemerkt.

 

Het Gilde is voorzien van o.a. een Koningspaar, commandant, tamboerkorps, klaroenblazers, dragers van processie- en hoofdvaandel, hellebaarddragers, schutters, marketentsters en een vendeliersgroep.

 

Sinds 1988 draagt het Gilde met trots haar kostuums voorzien van de kleuren; rood, naar het wapen van de Heerlijkheid Blitterswijck. Groen, kleur van de patroonheilige St. Antonius. Geel, als teken van verbondenheid met de R.K. kerk.

 

Tijdens optochten wordt op een baar, getorst door twee gildebroeders, het beeld van de patroonheilige meegedragen. 

Het Gilde wordt vrijwel altijd vooraf gegaan door de drager van het processievaandel.

 

Het Gilde heeft een eigen schietterrein voorzien van een automatische schietinstallatie met een 6-tal kogelvangers. Op dit schietterrein nabij de Maas vinden wekelijks onderlinge schietwedstrijden plaats alsmede algemene wedstrijden waaraan ook regelmatig schutters van nabij gelegen schutterijen deelnemen.

 

 


Aanpassing programma 2021

De situatie rondom COVID-19 heeft nog steeds een zeer grote impact op onze gildeactiviteiten. De Overheid heeft besloten dat het Bierkruien op 5 juni en het Koningsschieten op 6 juni 2021 géén doorgang kan vinden. Uiteraard zal er dan ook géén Koningsreceptie zijn op zaterdag 3 juli 2021.

Wel willen we als Overheid proberen om deze activiteit later in het jaar te organiseren! Dit zal een éénmalige actie zijn:

zaterdag 4 september 2021:    Bierkruien.

zondag 5 september 2021:       Koningsschieten.

zaterdag 18 september 2021:   Koningsreceptie.

Het volgende Koningsschieten is dan weer gepland als vanouds, volgend jaar op 1 juni 2022.