Functies binnen het gilde: Koning
Eerste Gildemeester
Deken-schrijfster
Deken-schatbewaarder
Dekens
Standaardruiter
Schildknaap
Processievaandeldrager
Tamboermaître
Tamboers
Klaroenblazers
Commandant
Hoofdvendelier
Zilverdragers
Hellebaarddragers
Schutters
Eerste schietmeester
Marketensters
Vendeliers
Ereleden: Jan Theeuwen
Ad Hofmans
Piet Hofmans
Gerrit Kessels
Harry Gooren
Gildepriester: Zeer Eerwaarde Heer Huub van Horne
Kring: Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk
Toegetreden op 27 januari 1984